24 september 2010

Quilt nr. 1...................

Na twee traditionele quilttops, wist ik, Gerda, het zeker. Ik wilde creatiever aan de slag en dit is het resustaat. Mijn eerste quilt die af is en uitgekozen werd om te hangen op de jaarlijkse tentoonstelling van het Quiltersgilde in Alkmaar van 25- t/m 30 september 2009. N.a.v. het thema  “flora en fauna van strand en zee” is deze wandquilt gemaakt.


Deze  1e creatieve samenwerking van moeder en dochter is door de slechtziendheid van mij ontstaan en zo ontstond onverwacht een harmonieuze combinatie van bezig zijn met kunst, handwerk en naaitechniek met een filosofische achtergrond.

De samenstelling van de tekening en het handborduurwerk is door Mariëlle gedaan, het machinale naai- en quiltwerk is door Gerda gedaan.
De betekenis van de naam van de quilt
  1. De paradijsvogel staat aan de poort van Atlantis, symbool voor het paradijs verzonken in de zee.
  2. Quilten is voor ons de manier om via de innerlijke ziel flora en fauna van de zee op een andere manier laten zien.
After two traditional quilt tops, I knew, Gerda, for sure. I wanted to get creative and this is the resustaat. My first quilt finished and was chosen to hang at the annual exhibition of the Quilters in Alkmaar in 1925 - until September 30, 2009. Reflecting the theme of "flora and fauna from the beach", this wall quilt.

This first creative collaboration of mother and daughter caused by the impairment of me was so unexpected and a harmonious combination of being involved with art, craft and sewing technique with a philosophical background.

The meaning of the name of the quilt:

  1. The bird of paradise at the gateway to Atlantis, a symbol of paradise lost in the sea.
  2. Quilting is our way to show through the inner soul the flora and fauna of the sea in a different way.
Poort van Atlantis
Gateway to Atlantis
Het was verbazingwekkend om te constateren dat wij een ideale mix zijn geworden.  Voor ons is de betekenis belangrijk  omdat wij op deze manier door willen blijven gaan en ook patronen willen gaan ontwerpen en uitgeven.

It was amazing to see that we have become an ideal mix. For us the  meaning is important because we want to keep going in this direction and want to start designing and publishing patterns.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten