13 maart 2011

Top Secret

Hoera! DD is door de eerste selectie heen van de Open Europese Quiltkampioenschappen 2011. Zij (niet zelf natuurlijk) mag daar hangen met haar allereerste Quilt "The Result of my blues. Even een glimp, maar hij is helemaal te zien op de tentoonstelling en daarna op dit blog.


Hurray! DD passed the first selection of the Open European Quiltchampionships 2011. She (not personal of course) allowed to participate with her very first quilt "The result of my blues". A little sneak peek, but you're able to see the whole quilt on the exhibition and afterwards on this blog.


Detail "The result of my blues".


Ze is ook weer met een geheim project bezig! Dit is voor de wedstrijd van de quilttentoonstelling in november georganiseerd door Naaimachine Totaal ter ere van hun 1e lustrum (5 jarig bestaan). Het thema van de wedstrijd is: Totaal Anders. Zoals een echte Quiltheks is haar werk een mysterie. Heb geduld, het resultaat is het wachten waard! DD's rechterarm en -schouder waar ze nog altijd behoorlijke peesontstekingen in heeft kan ze laten rusten op tafel tijdens het handwerken. Ze is gelukkig linkshandig!


She's working on a secret project again! This time for the contest of the quilt exhibition next November witch is organised by Naaimachine Totaal in honour of their first lustre. The theme of the contest is : Totally Different. Like a real Quilt-witch her work is a mystery. Be patient, the result is worthwhile! DD's right-arm and -shoulder witch still have tendinitus can rest on the table while working. Thankfully she's left-handed!


Kijk eens waar ik mee bezig ben. Ik heb geen geheimen! Toch wel....., voor wie deze quilt bestemd is.


Look what I'm doing.I've no secret ! Just one......., for whom this quilt is made for.

Wij laten hier virtuele kaarsen branden als steun voor het leed van de vele mensen in deze  turbulente tijd door natuurrampen veroorzaakt, en bij de strijd voor vrijheid en democratie na jarenlange onderdrukking. Moge de kracht en wijsheid hun vergezellen.


We lightened virtual candles as support for the grief of many people in these turbulent times caused by natural disaster or their struggle for freedom and democratie after years of suppression. May the force and wisdom be with them.


6 maart 2011

Work in progress

Timmermansster
Carpenterstar
Timmermansster
Dit is het begin van een nieuwe quilt die ik probeer te maken met als het uitgangspunt dit blok “the Carpenter Star” oftewel de  Timmermansster.
Dit is tevens de eerste en laatste keer dat ik een patroon met stofjes gekocht heb omdat ik volgens mijn eigen kleurenleer niet tevreden ben over de gebruikte stoffenkleuren en het patroon .De oplossing zal ik moeten vinden in de manier van doorquilten. Ik had dit patroon en de stofjes gekocht bij  Magdaleentje en ik heb nog veel stof over wat ik hierin wil verwerken. Ik ga dit uitbreiden met andere bestaande sterpatronen  aan de boven- en aan de onderkant.
Hoe, daar moet ik nog even brainstormen met mezelf. Dat gaat wel lukken, dus dit gaat weer een tijdje de muf-kast in.


Carpenterstar
This is the start of a new quilt I'm trying to make starting with the block "The Carpenter star". This is the first and the last time I bought a pattern with fabrics because I'm not satisfied about the used colours and the pattern. The solution I've to find in the way I'm going to quilt the top. I bought the package   at Magdaleentje and have still lots of spare fabric I want to use. There will be borders added to the top and the bottom. How, I've to brainstorm some more. It can be done but it will be a MUF (masterpiece under fermentation) for now.


Retro Nine Patch Block 2
Wat een leuke sticheries om te doen .En ik blijf de vijf blokjes in deze kleuren maken en de stofjes ook in deze kleuren, maar die moet ik nog uitzoeken. Het originele ontwerp van Lyn  heeft andere kleurtjes maar ik ben een beetje anders dus… aan het eind zien we wel wat het resultaat wordt.


Retro Nine Patch block 2


Retro Nine Patch block 2
What are this cute sticheries to make.I'll continue to make the five blocks in these colours. Also the fabric will be in the same colours but i've still have to pick them out. The original design of Lyn has different colours but I'm a little different so..... wait for the rusult at the end.

Bloemenpracht.
Quilters houden van bloemen en al helemaal van bloemen die ze na de houdbaarheidsdatum om kunnen toveren tot een quilt i.p.v. in de compostbak te gooien. Dit is goed voor het milieu toch?En leuk om weg te geven. Deze 50 wilde bloemen zijn ontworpen door Mariëlle en gemaakt van een yellyroll van Fabric Freedom.Quilten is delen in vreugde en verdriet. Ze zijn inmiddels weggegeven aan een Bee-lid names alle andere leden.

Floral Beauties
Quilters love flowers and especially flowers witch last forever and can be turned into a quilt instead of disappearing into the compost bin. This is good for the environment! Also very nice to give away. These 50 wild flowers are designed by Mariëlle and made from a jellyroll of Fabric Freedom. Quilting is sharing in joy and sorrow. They are given to a Bee-member in name of all the members.
Tot de volgende keer!                 Till the nex time!